Wiefcours

Wiefcours16 Jul 17:30 - 27 Jul 20:30 - Echternach
Echternach, Luxembourg

Route
More info

Wiewen huet am Naturpark Mëllerdall eng laang Traditioun. Zemools d’Fielser Duchindustrie war iwwert d’Grenze vum Land bekannt. Wann dir iech fir dëst Handwierk interesséiert a schonn ëmmer en eegene Projet, wéi z.B. eng Posch, e Schal, e Këssen oder e Kichenduch op enger Wiefrumm oder engem Wiefstull realiséiere wollt, da weist d’Suzanne Ziger iech an dësem intensive Cours, wéi et geet.

Dëse spannende Cours kascht 300 € (+ Material).

D'Plaze si limitéiert - also mellt iech séier un:
T +352 26 87 82 91-1 oder info@naturpark-mellerdall.lu
All eis Aktivitéite fannt dir hei: www.naturpark-mellerdall.lu/news/eisen-naturpark-fir-jiddereen-eppes-dobaei-1/


© 2018 Siguez