Groupe 3.2 catéchèse

19 Jan 17:00 - 18:30 19 Jan 17:00 - 18:30 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Groupe 3.2...   More info

Groupe 2.2 catéchèse

25 Jan 16:00 - 17:30 25 Jan 16:00 - 17:30 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Groupe 2.2...   More info

Groupe C4 catéchèse

26 Jan 17:00 - 18:30 26 Jan 17:00 - 18:30 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Groupe C4...   More info

Mass

26 Jan 18:30 - 19:30 26 Jan 18:30 - 19:30 - Eschdorf Eschdorf
Église d'Eschdorf Église d'Eschdorf
Mass fir Catherine Beckrich-Graas Mass fir Jean-Pierre Schank St. Jean Hass an Thérèse Koenig St. Sr Kalixta a Felicia Kesseler a...   More info

Houmass

28 Jan 10:45 - 11:45 28 Jan 10:45 - 11:45 - Eschdorf Eschdorf
Église d'Eschdorf Église d'Eschdorf
Houmass fir d’Fam. Schackmann-Diener Mass fir Suzanne Schroeder-Schannes Mass fir Annie a Jean Walisch-Mertens a...   More info

Babykrees Eschduerf

31 Jan 09:00 - 11:00 31 Jan 09:00 - 11:00 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Babykrees...   More info

Groupe 1 catéchèse

01 Feb 14:00 - 15:30 01 Feb 14:00 - 15:30 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Groupe 1...   More info

Groupe 3.1 catéchèse

01 Feb 16:00 - 17:30 01 Feb 16:00 - 17:30 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Groupe 3.1...   More info

Groupe 3.2 catéchèse et messe

02 Feb 17:00 - 19:30 02 Feb 17:00 - 19:30 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Groupe 3.2 catéchèse et...   More info

Stëll Anbetung virum hl. Sakrament

02 Feb 18:00 - 18:30 02 Feb 18:00 - 18:30 - Eschdorf Eschdorf
Église d'Eschdorf Église d'Eschdorf
Stëll Anbetung virum hl...   More info

Mass mat de Kanner vun der Kateches

02 Feb 18:30 - 19:30 02 Feb 18:30 - 19:30 - Eschdorf Eschdorf
Église d'Eschdorf Église d'Eschdorf
Mass mat de Kanner vun der Kateches Mass fir Marie an Nicolas Krack-Stephany an Albert Krack Mass fir Bertha an Albert Stephany-Weber Mass fir Marguerite Thiry-Gengler a Liliane...   More info

Groupe 2.2 catéchèse

08 Feb 16:00 - 17:30 08 Feb 16:00 - 17:30 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Groupe 2.2...   More info

Groupe C4 catéchèse

09 Feb 17:00 - 18:30 09 Feb 17:00 - 18:30 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Groupe C4...   More info

Babykrees Eschduerf

21 Feb 09:00 - 11:00 21 Feb 09:00 - 11:00 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Babykrees...   More info

Babykrees Eschduerf

07 Mar 09:00 - 11:00 07 Mar 09:00 - 11:00 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Babykrees...   More info

Babykrees Eschduerf

21 Mar 09:00 - 11:00 21 Mar 09:00 - 11:00 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Babykrees...   More info

Babykrees Eschduerf

18 Apr 09:00 - 11:00 18 Apr 09:00 - 11:00 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Babykrees...   More info

Babykrees Eschduerf

02 May 09:00 - 11:00 02 May 09:00 - 11:00 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Babykrees...   More info

Babykrees Eschduerf

16 May 09:00 - 11:00 16 May 09:00 - 11:00 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Babykrees...   More info

Babykrees Eschduerf

30 May 09:00 - 11:00 30 May 09:00 - 11:00 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Babykrees...   More info

Babykrees Eschduerf

13 Jun 09:00 - 11:00 13 Jun 09:00 - 11:00 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Babykrees...   More info

Babykrees Eschduerf

27 Jun 09:00 - 11:00 27 Jun 09:00 - 11:00 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Babykrees...   More info

Babykrees Eschduerf - Ofschloss vum Joer

11 Jul 09:00 - 11:00 11 Jul 09:00 - 11:00 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Babykrees Eschduerf Ofschloss vum...   More info


© 2018 Siguez