Houmass

19 Nov 10:45 - 11:45 19 Nov 10:45 - 11:45 - Eschdorf Eschdorf
Église d'Eschdorf Église d'Eschdorf
Houmass fir all liewend a verst. Membere vun der Chorale an der Musek Mass fir Edmond Schackmann Mass fir Marguerite a Jos Theis-Fautsch an René a Mariechen Kuffer-Bissen Mass fir...   More info

Kannerwuertgottesdengst am Porhaus

19 Nov 10:45 - 11:15 19 Nov 10:45 - 11:15 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Kannerwuertgottesdengst am...   More info

Groupe 1 catéchèse

23 Nov 14:00 - 15:30 23 Nov 14:00 - 15:30 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Groupe 1...   More info

Groupe 3.1 catéchèse

23 Nov 16:00 - 17:30 23 Nov 16:00 - 17:30 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Groupe 3.1...   More info

Groupe 3.2 catéchèse & messe

24 Nov 17:00 - 19:30 24 Nov 17:00 - 19:30 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Groupe 3.2 catéchèse...   More info

Mass mat de Kanner vun der Kateches

24 Nov 18:30 - 19:30 24 Nov 18:30 - 19:30 - Eschdorf Eschdorf
Église d'Eschdorf Église d'Eschdorf
Mass mat de Kanner vun der Kateches Mass fir Catherine Beckerich-Graas Mass fir Michelle Flammang a Fam. Flammang-Krack Mass fir Marie an Nicolas Krack-Stephany an Albert Krack...   More info

Babykrees Eschduerf

29 Nov 09:00 - 11:00 29 Nov 09:00 - 11:00 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Babykrees...   More info

Groupe 2.2 catéchèse

30 Nov 16:00 - 17:30 30 Nov 16:00 - 17:30 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Groupe 2.2...   More info

Groupe C 4 catéchèse

01 Dec 17:00 - 18:30 01 Dec 17:00 - 18:30 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Groupe C 4...   More info

Groupe 1 catéchèse

07 Dec 14:00 - 15:30 07 Dec 14:00 - 15:30 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Groupe 1...   More info

Groupe 3.1 catéchèse

07 Dec 16:00 - 17:30 07 Dec 16:00 - 17:30 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Groupe 3.1...   More info

Groupe 3.2 catéchèse

08 Dec 17:00 - 18:30 08 Dec 17:00 - 18:30 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Groupe 3.2...   More info

Stëll Anbetung virum hl. Sakrament

08 Dec 18:00 - 18:30 08 Dec 18:00 - 18:30 - Eschdorf Eschdorf
Église d'Eschdorf Église d'Eschdorf
Stëll Anbetung virum hl...   More info

Mass

08 Dec 18:30 - 19:30 08 Dec 18:30 - 19:30 - Eschdorf Eschdorf
Église d'Eschdorf Église d'Eschdorf
Mass fir Barbara Reiter-Bartz Mass fir Bertha an Albert Stephany-Weber Mass fir Marguerite a Jos Theis-Fautsch St. Fam. Stephany-Hobscheid, Gremling-Reckinger, Anna Gremling...   More info

Kannerwuertgottesdéngst am Porhaus

10 Dec 10:45 - 11:15 10 Dec 10:45 - 11:15 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Kannerwuertgottesdéngst am...   More info

Houmass

10 Dec 10:45 - 11:45 10 Dec 10:45 - 11:45 - Eschdorf Eschdorf
Église d'Eschdorf Église d'Eschdorf
Houmass als Joermass fir Cécile Braas-Mergen Joermass fir Suzanne Schroeder-Schannes Mass fir Jean Esch, Alit Theis, Jules Michels an Thérèse Schaus Mass fir d’Fam. Haas-Mersch an...   More info

Babykrees Eschduerf

13 Dec 09:00 - 11:00 13 Dec 09:00 - 11:00 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Babykrees...   More info

Groupe 2.2 catéchèse

14 Dec 16:00 - 17:30 14 Dec 16:00 - 17:30 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Groupe 2.2...   More info

Groupe C 4 catéchèse

15 Dec 17:00 - 18:30 15 Dec 17:00 - 18:30 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Groupe C 4...   More info

Chrëschtmetten

24 Dec 22:00 - 23:00 24 Dec 22:00 - 23:00 - Eschdorf Eschdorf
Église d'Eschdorf Église d'Eschdorf
Chrëschtmetten   More info

Babykrees Eschduerf

03 Jan 09:00 - 11:00 03 Jan 09:00 - 11:00 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Babykrees...   More info

Babykrees Eschduerf

17 Jan 09:00 - 11:00 17 Jan 09:00 - 11:00 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Babykrees...   More info

Babykrees Eschduerf

31 Jan 09:00 - 11:00 31 Jan 09:00 - 11:00 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Babykrees...   More info

Babykrees Eschduerf

21 Feb 09:00 - 11:00 21 Feb 09:00 - 11:00 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Babykrees...   More info

Babykrees Eschduerf

07 Mar 09:00 - 11:00 07 Mar 09:00 - 11:00 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Babykrees...   More info

Babykrees Eschduerf

21 Mar 09:00 - 11:00 21 Mar 09:00 - 11:00 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Babykrees...   More info

Babykrees Eschduerf

18 Apr 09:00 - 11:00 18 Apr 09:00 - 11:00 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Babykrees...   More info

Babykrees Eschduerf

02 May 09:00 - 11:00 02 May 09:00 - 11:00 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Babykrees...   More info

Babykrees Eschduerf

16 May 09:00 - 11:00 16 May 09:00 - 11:00 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Babykrees...   More info

Babykrees Eschduerf

30 May 09:00 - 11:00 30 May 09:00 - 11:00 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Babykrees...   More info

Babykrees Eschduerf

13 Jun 09:00 - 11:00 13 Jun 09:00 - 11:00 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Babykrees...   More info

Babykrees Eschduerf

27 Jun 09:00 - 11:00 27 Jun 09:00 - 11:00 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Babykrees...   More info

Babykrees Eschduerf - Ofschloss vum Joer

11 Jul 09:00 - 11:00 11 Jul 09:00 - 11:00 - Eschdorf Eschdorf
Foyer Paroissial Eschdorf Foyer Paroissial Eschdorf
Babykrees Eschduerf Ofschloss vum...   More info


© 2017 Siguez