Chrëchtuucht 2017: Kräm Frêch

01 Dec 18:30 01 Dec 18:30 - Waldbredimus Waldbredimus
Waldbredimus Waldbredimus
Chreschtuucht 2017 Kräm frech Freides, den 1. Dezember 2017 am Veräinsbau Jos. Rennel zu Waldbriedemes Entrée: 18:30 Iessen: 19:00 Rideau: 20:30 Entrée: 12€ Iessen: Assiette...   More info


© 2017 Siguez